Τελευταία Νέα22/05/2016
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ για δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» θα ανακοινωθούν σήμερα το μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομίας.
Πρόκειται για την ενεργοποίηση σημαντικών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, οι οποίες αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ δύο ακόμη δράσεις από το νέο ΕΣΠΑ είναι έτοιμο να ανακοινώσει το αμέσως προσεχές διάστημα το υπουργείο Οικονομίας.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως η μια δράση, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι, αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους και οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, την ενέργεια και την τεχνολογία. Το πρόγραμμα προβλέπει κάλυψη του επενδυτικού κόστους και μισθολογικά των εργαζόμενων. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 35% έως 70% του συνολικού ύψους της επένδυσης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό της ενίσχυσης θα εξαρτάται από την περιφέρεια στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση αλλά και το είδος, με τις πιο καινοτομικές επιχειρήσεις να πριμοδοτούνται, θα αφορά δε σε επενδύσεις ύψους έως 3 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα είναι 40 εκατ. ευρώ.
Το δεύτερο πρόγραμμα που αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα αφορά τα Clusters και τις Θερμοκοιτίδες ύψους 22,5 εκατ. ευρώ.
Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού
Εν τω μεταξύ, χθες ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης και η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευγενία Φωτονιάτα πραγματοποίησαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η οριστικοποίηση των όρων σύστασης του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον κ. Χαρίτση.
Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αφορά τους δικαιούχους των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Με τη σύσταση του λογαριασμού αυτού επιτυγχάνεται η εκταμίευση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων προς τους δικαιούχους των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση από μέρους τους εγγύησης προκαταβολής. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του διαμορφούμενου πλαισίου πολιτικής, που προωθείται από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδοτική στήριξη των δικαιούχων προκειμένου να διευκολύνονται στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες.

10/11/2015

Πάνω από 6 δις ευρώ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελική του μορφή, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Προηγήθηκε συστηματική διαβούλευση με τους εταίρους για την αγροτική ανάπτυξη και διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., προκειμένου να ενσωματωθούν σχόλια και παρατηρήσεις της Επιτροπής επί του αρχικά υποβληθέντος Προγράμματος.

Ήδη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr, στη μορφή που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική βάση επικοινωνίας με την Επιτροπή, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που περιλαμβάνει.

Η οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. 

Το Πρόγραμμα προβλέπει 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης άνω των 6 δις ευρώ. Διαρθρώνεται γύρω από τους ακόλουθους δύο στόχους:
τη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρoδιατροφικό μοντέλο
τη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου.


09/11/2015
Απόφαση αποδοχής πρακτικών 12/15-9-2015 & 13/16-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Ε. Ζαφείρης υπέγραψε στις 9/11/2015 την απόφαση αποδοχής των πρακτικών 12/15-9-2015 & 13/16-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.(Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 9/11/2015).12/10/2015
Ανακοινώσεις προδημοσίευσης τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του EΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκης και ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτσης ανακοίνωσαν σήμερα την προδημοσίευση τεσσάρων (4) προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις :
Πρόκειται για προδημοσίευση των προγράμματων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων. 

Προγράμματα


04/04/2015
Αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος για την ενίσχυση των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013.Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε στις 3/4/2015 τρείς (3) αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία αποφάσεων & ανάρτησης στη Διαύγεια 3/4/2015).
26/03/2015
Απόφαση καταβολής στον ΕΦΕΠΑΕ ποσού 5.731.999,43€ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ΄στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε στις 23/3/2015 την απόφαση καταβολής στον ΕΦΕΠΑΕ ποσού 5.731.999,43€ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/3/2015).02/03/2015
Έκδοση επικαιροποιημένου Οδηγού Υλοποίησης έργων για τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο ΕΦΕΠΑΕ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Οδηγού Υλοποίησης Έργων για τους Δικαιούχους του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 .

20/02/2015
Aπόφαση καταβολής επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και αποπληρωμών στους Δικαιούχους του Προγράμματος Ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Π. Γεωργιάδης υπέγραψε στις 17/2/2015 την απόφαση καταβολής επιχορήγησης ύψους 2.529.388,88€ στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή ενδιάμεσων δόσεων και αποπληρωμών στους Δικαιούχους του Προγράμματος ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 17/2/2015).05/02/2015
Η Επιτροπή Juncker θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέους ανέργους

Με χθεσινή της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται την αύξηση, από το 1-1,5 % στο 30 %, κατά μέγιστο όριο, του ποσοστού προχρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το κονδύλι του προϋπολογισμού της για το 2015. Τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την πρωτοβουλία αυτή θα μπορούν, να λάβουν το ένα τρίτο του κονδυλίου των 3,2 δισεκατ. ευρώ αμέσως μετά την έγκριση των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αναμένεται από τα κράτη μέλη να διαθέσουν αμέσως τη χρηματοδότηση αυτή στους δικαιούχους των έργων παρέχοντας προκαταβολές για έργα.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ταχεία αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να επιταχύνει την άμεση στήριξη και να χορηγηθεί σε 350 000 ως 650 000 νέους φέτος· με τον σημερινό ρυθμό προχρηματοδότησης, απεναντίας, η στήριξη θα αφορά μόλις 14 000 ως 22 000 νέους.

Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που πρέπει να την εγκρίνουν ώστε να τεθεί σε ισχύ.23/01/2015
Aπόφαση επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Π.Γεωργιάδης υπέγραψε στις 23/1/2015 την απόφαση επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ ύψους 1.103.800,36 € για την πληρωμή των Δικαιούχων στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015).08/01/2015 
Έκδοση απόφασης παράτασης του χρόνου υλοποίησης των έργων των Δικαιούχων του προγράμματος ''Μετεγκατάσταση σε Επιχειρηματικά Πάρκα και ΒΕΠΕ'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ανακοινώθηκε απο το Υπουργείο Ανάπυξης και Ανταγωνιστικότητας /Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας η από 24/12/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης των έργων των Δικαιούχων του προγράμματος ''Μετεγκατάσταση σε Επιχειρηματικά Πάρκα και ΒΕΠΕ'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30/6/2015.